Parkering Asker Tennis

Asker Tennisklubb har en avtale med P-Norge om å administrere parkeringsløsningen ved utebanene.  P-Norge administrerer allerede mye av parkeringen på Risenga for Asker Kommune.      

     

Parkering for ATK medlemmer                                                                                                                                        

Alle parkeringsplassene ved utebanene vil være tilgjengelige for medlemmer av ATK for gratis parkering i inntil fire timer pr døgn ved bruk av EasyPark appen.  

For å få tilgang til gratis parkering gjelder følgende:    

  1. Alle ATK medlemmer over 18 år kan registrere to biler hver. Voksne som har barn som er medlemmer, men som ikke er medlemmer selv, kan også registrere to biler.  
  2. Dersom man ikke har behov for å registrere to biler kan man ikke registrere andres biler under sitt navn. Brudd på dette kan føre til at man blir fratatt retten til gratis parkering. 
  3. For å registrere din bil sender du en mail til post@p-norge.no og oppgi at du eller ditt barn er medlem i ATK, ditt navn (evt. ditt barns navn) og maks to bilnummer. 
  4. P-Norge vil sjekke dette opp mot våre medlemslister og registrere tilsendte bilnummer i EasyPark-systemet. Det må påregnes tre virkedager for en slik registrering. 
  5. Når ditt bilnummer er registrert i systemet kan du parkere gratis ved å gå inn i EasyPark appen og velge takstgruppe 3663 og velge din parkeringstid, maks fire timer pr døgn. Takstgruppe 3663 vil kun være tilgjengelig for ATK medlemmer med bilnummer registrert i systemet. 
  6. Du vil bli varslet i Easypark appen 15. min før dine fire timer går ut (forutsatt at du ikke har slått av varselfunksjonen i din profil i Easypark). Ønsker man å forlenge parkeringen utover fire timer vil man da bli belastet kr 30,- pr time for det som overstiger fire timer. 

Klubben har også tilgjengelig et antall P-Kort for utlån til de som av ulike årsaker trenger å stå på parkeringen over lengre tidsrom. Disse P-kortene skal legges synlig i frontruten. Kortene må returneres til ATK etter endt bruk.     

Avgiftsbelagte parkeringsplasser                                                                                                                                    

For å unngå at parkeringsløsningen skal bli en kostnad for klubben har vi valgt å gjøre den delen av parkeringsområdet som ligger nærmest innkjøringen (langs bane 5) tilgjengelig også for betalende kunder. Disse kundene vil benytte takstgruppe 3662 i EasyPark appen og betale kr 30,- pr time fra første minutt. Ved avgiftsbelagt parkering krever loven at det skal være betalingsautomat så det vil bli satt opp en automat der man kan betale med kort eller Vipps.  

ATK medlemmer kan fortsatt bruke det avgiftsbelagte området langs bane 5 og parkere gratis der i fire timer ved å bruke takstgruppe 3663 i EasyPark appen. Vi henstiller alle om først å sjekke de to nedre parkeringsområdene (langs bane 1 og 3) og parkere der dersom det er ledige plasser. Dette vil frigjøre de avgiftsbelagte parkeringsplassene for betalende kunder og gi viktige inntekter til klubben.  

Dersom et medlem skal spille med et ikke-medlem som kommer med egen bil må den som ikke er medlem parkere på den avgiftsbelagte delen og betale for parkeringen,    

Kontroll og bøter 

P-Norge kontrollerer området daglig og bøtelegge de som står feilparkert. ATK medlemmer kan bl.a. bli bøtelagt for å ikke ha registrert bilen i parkeringsløsningen, ikke registrere parkeringstid i EasyPark appen, stå over tillat tid uten å betale, eller stå parkert utenfor oppmerkede p-plasser.  

Alle spørsmål om parkeringsløsningen rettes til P-Norge på telefon 400 16 121 eller e-post post@p-norge.no   

Klager på eventuelle bøter må rettes til adressen som er oppgitt på den gule blanketten.