Trimrom-ingen booking

Trimrom-ingen booking

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Fortsatt viktig å følge de generelle smittevernreglene:

  1. Vi følger til enhver tid smitteverns regler fra Fhi.no, NIF og Asker Kommune.
  2. Ha god håndhygiene og hold hendene rene.
  3. Alle som besøker vårt anlegg må være symptomfrie og ikke i karantene.

TRIMROM:

Trimrommet trenger ikke å bookes lengere. Men fortsatt viktig å vaske apparatene etter bruk, og ha god håndhygiene.

DUSJER OG BADSTUEN

Dusjer og badstuen er åpne som før.