Betingelser

Betingelser 2022 – 2023

Betingelser for medlemmer og tennis-skolen (inkludert TFO) i Asker Tennisklubb

For påmelding til kursene i Asker Tennisklubb forplikter spillere/foreldre seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til tennisskolens kurs godkjenner man automatisk disse betingelsene!

Kontakt informasjon ved innmelding

I forbindelse med alle aktiviteter og all trening, sender Asker TK ut all viktig informasjon samt betaling via mail. Spillere/foreldre forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss innen de tre første ukene etter oppstart, er det viktig at dere selv tar kontakt med oss på info@askertennis.no 

Påmelding / Avmelding

Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele terminen, det vil si august – juni. Hvis man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade, må man betale hele kursavgiften uansett.

Treningstilbudet fortsetter automatisk fra høsten til våren hvis det ikke gis beskjed om forandringer. 

Hvis ønske om å avslutte eller forandre på sitt treningstilbud, må dette gjøres skriftlig ved å sende en e-post til tennis@askertennis.no senest 10. Desember 2022.

Priser og betaling

Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele terminen, det vil si august – juni. 

Fakturaene sendes ut etter ca 1-2 ukers tennis training via e-post. 

Alle priser er inkludert mva. samt administrasjons kostnader. Ubetalt faktura ved forfall sendes direkte til inkasso.

Vi tar høyde for at det kan komme prisjustering i løpet av året. Dette vil bli informert om i god tid. 

Sykdom eller andre uforutsette hendelser – refusjon

Spillere og foreldre godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved seriespill eller uforutsette hendelser (for eksempel sykdom hos trenerne, vær, anlegg o.l.). Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene. Ved innstilte timer kan klubben tilby plass i en annen gruppe hvis det er muligheter for det, som erstatning for den innstilte timen.

Privattimer 

Det er kun trenere med samarbeidsavtale med klubb som har lov til å ta privattimer på våre anlegg (ute og inne). Våre dyktige trenere finner du på vår nettside.

Medlem

Alle deltagere på tennisskolen må være medlem av Asker tennisklubb.

Dette gjør du enkelt ved å søke medlemskap via Matchi.

Se under medlemskap for mer info.

Dugnad

Alle medlemmer må stille opp på dugnad for klubben. Det er mulig å betale for denne tjenesten i stedet. Gi beskjed og vi fakturerer deg kr. 1000 for dette. (500 pr. semester). Dette er helt nødvendig for å kunne beholde et lavt prisnivå på alle tjenester. 

Med reservasjon for skrivefeil og endringer