Utleie av tennishallen

INSTRUKS FOR LEIE AV HALLEN TIL PRIVATE KVELDSARRANGEMENT

Hallen kan leies fra kl 19 på fredager eller kl 18 på lørdager og brukes til bursdagstennis eller lignende. Ønskes trenere til dette, må det avtales spesielt og koster 1000,- ekstra for ca 1,5 times tennis.

Fredager fra kl. 19.00 eller lørdager kl 18, pris kr 3000,- for medlemmer og kr. 4000,- for ikke medlemmer. Vi stiller med tilsynsvakt ved utleie til ikke medlemer som er inkludert i prisen.

Utleietid til kl. 24.00

Leietaker møter i god tid for å kvittere ut nøkkel, betale kontant eller med kort i resepsjonen, avtale retur av nøkkel, og gjennomgå rutinene listet nedenfor.

Vakten går en runde med leietaker og viser de tre nødutgangene: Ved bane 4, glassdøren i ytre gang og i styrerommet.

Plassering av de 4 brannslokningsapparatene blir også vist: I resepsjonen ved toalettdøren,
i gangen nede utenfor garderobene, bane 1 ved glassdøren og mellom bane 3 og bane 4
(i korridoren).

Utgangsdøren holdes låst hele kvelden
Bruk av levende lys eller røyking er IKKE tillatt.
ALLE sko på banene skal sjekkes. De skal være helt rene og ikke ha sort såle.
Det er ikke lov å drikke eller spise på banene. Kun vann er tillatt.
Slå av lys og vifter på banene når spillingen avsluttes.
Slå av lys i ganger, garderober og på toaletter
Pass på at badstuer er slått av.
Ytterdøren låses med både smekklås og sikkerhetslås
Leietaker må være tilstede under hele kvelden og har totalt ansvar
Ikke lov å bruke noe av de elektroniske utstyret i resepsjonen (ex. telefon, kopimaskin etc)

Ved bruk av kjøkken/resepsjon:

Bord tørkes og stoler ryddes på plass.
Gulvet støvsuges i resepsjonen hvis nødvendig (støvsuger på toalettet)
Kjøkkenet skal være rent og ryddig.
Søppel legges i søppelkasser utenfor inngangen. Vin/ølflasker tas med hjem.

Ødeleggelser av inventar og skader som påføres hallen i leietiden skal erstattes av leietaker.
Dersom avbestilling skjer mindre enn 14 dager før tiltenkt bruk, betales et avbest.gebyr på kr 500,-.

Undertegnede ansvarlige leietaker er kjent med og aksepterer ovenstående regler.