Spørrundersøkelse – resultat

Spørrundersøkelse – resultat

Vi hadde en spørreundersøkelse som ble gjennomført for en uke siden. Vi fikk inn hele 150 svar, og vi er veldig glade og takknemlige for at medlemmene deler sine meninger og tanker. Det ble en feil på siste spørsmålet, som var utformet som smilefjes først. Mange fikk det ikke til og trykte feil etc. – derfor måtte vi gjøre om på det spørsmålet. Dette er er grunnen til at første halvdel av svarene på siste spørsmål “Hva er din samlede vurdering av Asker TK?” forsvant. Men det det er gjeldende at av de siste 73 som svarte så var 76% veldig fornøyde og 24% fornøyde. Ingen svarte dårlig!

Svarene er presentert i denne pdf filen, dere kan også lese samme utskrift i tennishallen i resepsjonen. Asker Tennis klubbundersökelse – Oversikt

Noen brukte også friteksten til å skrive kommentarer som vi har notert internt, både i administrasjonen og styret. Det går dessverre ikke å svare på all fritekst da det var mye ulike svar. Men ta gjerne kontakt med Markus på Markus@askertennis.no eller ta en prat i hallen dersom dere har noe dere vil diskutere eller komma med ideer. Likevel vil jeg svare på noen spørsmål som dukket opp ofte.

Banekapasitet:
Flere uttrykte at det var vanskelig å få baner i tennishallen. Dette er både administrasjonen og styret klar over og derfor har vi jobbet febrilt i et par år med å øke den kapasiteten. Vi har 2 prosjekt igang, 1 prosjekt ved å utvide tennishallen, som har vært igang i over 20 år, men som vi har tatt opp på nytt for å prøve å få litt fart i prosessen. Dette er et langsiktig prosjekt som tar tid, om det i det hele tatt er mulig. Prosjekt 2 er boblen over 2 baner ute. Her har vi kommet et godt stykke og planen var at boblen skulle stå ferdig nå etter sommeren, men prosessen tar tid, så nå tror vi at den står ferdig etter sommeren 2018 istedet. Samtidig vil vi også legge om 4 utebaner til en annen type grus som tåler vann mye bedre, og som blir klare med en gang snøen forsvinner. Dette resulterer i mye mindre vedlikehold, og at banene kan spilles på fra nå, og så lenge det ikke snør, til ute i november. Sesongen blir lenger og dermed økes kapasiteten for medlemmene.

Prising på baneleie og tennisskole:
Flere uttrykte at tennis er en dyr sport. Vi er klar over dette og vi har derfor alltid prøvd å presse prisene og holde dem så lave som mulig. I sammenligning med andra klubber rundt omkring oss (de 6-8 nærmeste klubbene), ligger vi lavest på treningsavgifter og pris på medlemskap. Dette er vi stolte av og fortsetter å jobbe hardt for å væra dette også videre.

Dugnad:
Dugnaden som ble presisert i undersøkelsen var primært med tanke på “turneringsdugnad”. For å få 400,- rabatt på tennisskole avgifter, må alle som går på tennisskole stille 3h på turneringsdugnad i løpet av året, under våre turneringer. Det er da mulig å betale “full treningsavgift” istedet og da betale 400,- mer i treningsavgift. Om man vleger dette trenger man ikke å stille på turneringsdugnad. Turneringsdugnaden er viktig ettersom våre arrangement genererer en stor inntekt til klubben som gjør at vi kan fortsette å holde de laveste prisene på tennisskole. Det er også viktig for fellesskapet og for at vi skal få til et bedre sosialt miljø der flere blir kjent med hverandre.
Dugnad for å få istand baner på vår og høst har ikke denne ordningen, det er ingen krav om å være med på dette, selv om flere andra klubber setter inn samme ordning for banedugnaden, som vi har for turneringsdugnad. Desto flere som hjelper til på dugnad, desto raskere kan medlemmene spille gratis på utebanene og også få spille på ett av Norges absolutt flotteste ute-anlegg med de beste banene. Vi som reiser rundt i mange klubber vet at kvaliteten på våre utebaner er blandt de aller beste i hele Norge, og det er takket være stor frivillig insatts itillegg til jobb fra Esad (vaktmester), inger (ildsjäl) og Rigmor som fikser og gjør istand banane og uteanlegget. Dette gjør de på dugnad, så dersom flere kan hjelpe til, blir ikke belastningen på dem like stor.
Utifra undersøkelsen stiller allikevel 50% seg positiv til dugnad og 34% nøytral, 16% er negative.

Bli kjent med flere:
Flere nevnte også at de vil bli kjent med flere spillere. Her oppfordrer vi til å bli medlem i facebook gruppen “Tennis i Asker TK, finn noen å spille med!” som finnes på denne linken: https://www.facebook.com/groups/1633209083596865/ Et annet alternativ er det å bli med på noen av våre sosiale arrangement for barn eller voksne. Du finner mer info om dette på www.askertennis.no/aktiviteter

Bookingsystem på baner:
Flere opplever problemer med banebookingen. Vi har nå endret om litt slik at det skal bli lettere å klare. Dersom dere fortsatt opplever problemer, ta kontakt med Markus@askertennis.no. Det har hele tiden stått en tekst øverst før man logger inn:  “Dersom du bruker safari eller mac, fungerer denne linken til banebooking kanskje bedre: “Banebooking senserio”“. Det er nå endret slik at alle kommer inn på den linken automatisk fra vår hjemmeside.