Sommer brev fra Styret

Kjære tennisvenner,


Nå er det like før mange tar sommerferie. Tennisskolen, sommerleir og en nasjonal U13-19 turnering er avholdt i.h.t. gjeldene COVID-19-regler. Turneringen var en suksess tross lite tid til forberedelse og det faktum at turneringsansvarlig fra klubben ble satt i COVID-karantene få dager før oppstart. Styret vil takke flere medlemmer som kastet seg på dugnad, trenere som jobbet lange dager på anlegget og på hjemmekontor, administrasjonen som ordnet innkjøp og resepsjonsvaktene som stod i kiosken under turneringen. Vi vil også sende en stor takk til Nesøya-treneren Mario som stilte opp for Asker tennisklubb når vi ba om hjelp.


Vinter/vår 2021 har vært en hektisk periode for administrasjon og styret grunnet sykemeldinger og COVID-19. Når det ble kjent at daglig leder var sykemeldt spurte styret hovedtrener, Marc, om han var villig til å være vikarierende daglig leder. Markus har kommet delvis tilbake på jobb og vil etter hvert være tilbake som daglig leder av klubben. Det har vært mye nytt å sette seg inn i, i kombinasjon med fortløpende og hyppige oppdateringer av COVID-reglene. Marc fikk støtte av alle i klubbens styret, administrasjon (Senka/Esad), trener teamet og andre for å få gjort alt som skal til for å drifte en stor tennisklubb. Det har likevel ikke gått helt smertefritt. Det merkes når viktige medarbeidere ikke lenger er tilgjengelig. Alle gjorde imidlertid så godt de kunne i en vanskelig og krevende situasjon. Det viser seg at dette har blitt for mye for flere, hvilket har resulterte i nye sykemeldinger. Alle tar med seg den læring at det er viktig å koble ut og at det ikke er sunt å være tilgjengelig 24/7 som mange i klubben har vært i flere år. Styret ser frem til at Markus er tilbake i full stilling.


Esad er også sykemeldt. Alle ønsker han god bedring og håper en rolig sommer er det han trenger for å komme tilbake. Klubben har fatt hjelp av velvillige medlemmer som ordner og fikser rundt anlegget. Ungdommene som jobber i klubben vil nå ta seg av noen av vaktmesteroppgavene rundt uteanlegget i sommermånedene. Det er ikke tvil om at anlegget ikke er i den stand vi er vant til, men dette er noe vi må akseptere som følge av den situasjonen vi er og har vært i. Styret ber alle brukere av anlegget om å hjelpe til med å holde anlegg fint, eksempelvis gjennom å ta med søplet sitt, herunder gamle baller og ballrør, til kontaineren ved parkeringsplassen istedenfor å fylle opp søppelbøtten på banen. Pass også på å bruk ekstra tid på å koste og vanne banene ordentlig etter spill.


Flere har stilt spørsmål til Marc og administrasjonen om refusjoner etter tapte timer på tennis skolen og fast baneleie grunnet COVID-nedstengning og overnevnte turnering. På grunn av bemanningssituasjonen må vi dessverre utsette beregning og utbetaling av refusjon til over sommerferien. Det er viktig å notere at fakturaer fra klubben må være betalt i sin helhet for å kunne motta refusjon. Vi forventer at klubben vil få noe COVID-kompensasjon fra myndigheten, men dette vil ikke dekke 100% av klubbens tapte inntekt. Ønsker du å donere hele eller en del av din refusjon, tilsvarende ordningen i 2020, vennligst informer oss på epost til info@askertennis.no Klubben er takknemlig for all økonomisk støtte vi får.


Påmelding til tennisskolen er nå åpen på askertennis.no. Det kommer til å være noen nye ansikter i trenerteamet fra august. Følg med på Asker tennis sin Facebook- og Instagramkonto for mer informasjon.


Noe nytt i disse sommerukene er at kiosken på uteanlegget vil være åpent
– mandag-tordag fra 15-20
– fredager fra 15-19
– lørdag og sondag fra 12-16
Her kan du kjøpe kaffe, is, enkelte varer fra shopen og få strenget din racket. Ved regnvær vil kioskvakten flyttes til hallen og åpne muligheten for booking av innebaner i MATCHi. Vi kan dermed glede oss til noen timer tennis hver dag i sommer, selv når det regner.


Jeg vil på vegne av hele styret og klubben avslutte med å ønske alle en riktig god tennissommer!


Vennligst hilsen,
Connie O’Neill Kormeseth
Styrets leder, ATK
6 juli 2021


Del gjerne dine tennisbilder fra sommeren ved å skrive #askertennis på Facebook og Instagram