Prisinfo banebooking

Strøtimer MÅ betales FØR du går på banen! Avbestilling av timer må skje senest kl. 15 dagen før bestilt time. Hvis timen ikke avbestilles i tide og man ikke møter opp, sendes faktura for timen. Flytting av timer er tillatt dersom det skjer innen samme dag.
 
Faste timer har prioritet foran strøtimer. Det betyr at hvis man bestiller strøtimer mer enn 1 uke i forveien, kan disse bli slettet hvis noen ønsker å ha fast time akkurat på det tidspunktet. Faste timer kommer alltid foran strøtime, men den som har bestillt strøtimen først, får selvsagt også et tilbud først om å booke den tiden fast.
 
Samme pris gjelder i boblen som i tennishallen.