Orange Tour

ROG Banner Orange

Orange Tour er for spillere på 7 til 12 år. Barna deles inn i 3 ulike nivåer slik at man møter jevngode spillere og det blir jevne kamper.

ORANGE TOUR

Sted: Spilles på de ulike klubbene.
Tid: Pågår fredag kveld, lørdag eller søndag.
Pris: kr. 200,-pr spiller
Lag: Hvert lag består av 2-4 spillere og en lagleder.
Påmelding: www.askertennis.no/orange-tour senest mandagen uken før turneringen. Det er bindende påmelding DVS om du er påmeldt og ikke stiller, vil det bli sendt faktura.
Spilleliste: Spilleliste vil bli tilsendt på mail fredag i uken før turneringen.
Spilleformat: Spilleoppsettet vil bli basert på følgende turneringsformat:
Davis Cup Lag spill: Det blir spilt 4 singelkamper a 20 minutter og en doublekamp a 20 minutter. Hver lagkamp varer 1 time og alle lag får spille 2 lagkamper.

  • Alle deltagere får spille minst 3 kamper.
  • Kiosk med salg av kaffe, kaker osv til foreldre/tilskuere.
  • Premier til alle deltagere.
  • Kampspillet varer i 2 timer. Premieutdeling følger deretter.

Vi ønsker alle velkommen til Orange Tour!

Feltene merket med en * må fylles ut

Her fyller du ut nivå på barnet dersom ni vet inndelingen (nivå 1 er lavest og 3 er höyest), eller så gjör vi trenere det. Notera att vi trenere uansett setter riktig nivå dersom dere har valgt feil.

Skriv kun året du er født, t ex 2003

Kan du vara lagleder för ditt barns lag?

Skriv de som han/hun ønsker spille på lag med. Så ska vi prøve att sætta de på lag, men det er ingen garanti att det blir så.

Jag samtycker att Asker TK og arrangör klubbb får ta bilder og video under ROGY turneringer og publicere dem på nettsiden/facebook/instagram til respektive klubb og NTF (Norges Tennisforbund).

Når du klikker «Send», får du en bekreftelsesmail. Hvis du ikke får bekreftelse i løpet av et minutt, må du sjekke i spam mappen din om den ligger der. Dersom du har glemt å fylle ut et felt, kommer du ikke videre til den grønne bekreftelsesteksten og får heller ingen bekreftelsesmail.