Styret & komitteer

Navn Stilling E-post/Mobil
Øystein Risan Styreleder oystein.risan@norsketog.no
91651134
Connie Kormeseth Nestleder og Leder juniorkomitèen connie@kormeseth.no
91341666
Guy Lorenzini Leder Bygg/Anleggskomitèen guy.lorenzini@nsb.no
91654391
Elin Anthonisen Juniorkomitéen elin.h.anthonisen@gmail.com
97733698
Terje Søhoel Seniorkomitèen terje.sohoel@gmail.com
90527605
Marit Repp Seniorkomitèen maritrepp@msn.com
91369801

Referater

Juniorkomiteen

Juniorkomiteens organisering og mandat

Mål for Jr. komiteen i Asker Tennisklubb (ATK):
Jr. komiteen i ATK skal være en støttespiller i klubbens arbeid for å fremme unge aktive tennisspillere i Asker. Det skal være fokus på sosiale aktiviteter og andre tennisaktiviteter som turneringer o.l.,

Mål for juniorgruppen:
Asker skal ha god bredde av juniorspillere i ulike alderstrinn og på ulike nivåer. Det skal være fokus på tennisglede, mestringsfølelse og progresjon sammen med venner.

Organisering

Styret i ATK har oppnevnt en juniorkomité som skal være en aktiv pådriver for junioraktivitetene i klubben. Juniorkomiteen består av:

 • Connie O’Neill Kormeseth (leder av komiteen og medlem av Styret i ATK)
 • Elin Holter Anthonisen (medlem av Styret i ATK)
 • Atle Hjorteland
 • Marte Hjorteland
 • Silvana Bilic Michaelsen
 • Amir Zunic

Juniorkomiteen skal diskutere sportslige og sosiale aktiviteter, samt arrangementer og anleggsspørsmål som angår juniorene. Juniorkomiteen har egne kontaktpersoner/«klassekapteiner» for de forskjellige nivåene:

 • Rødt nivå: Amir Zunic
 • Oransje nivå (u/10): Atle Hjorteland, Marte Hjorteland
 • Grønt nivå (u/12): Silvana Bilic Michaelsen, Elin Holter Anthonisen
 • Gult nivå (u/14 og u/16): Connie O’Neill Kormeseth

Mandat

Sportslige oppgaver

 • Oppmuntre flere juniorer til å spille turneringer inkludert red/orange/green/yellow tour, og spesielt egne turneringer i ATK
 • Hjelpe foreldre med praktiske spørsmål, som for eksempel å forstå terminlister, lisenser, tournament software og tennis.no
 • Tilrettelegge for fysisk trening og egentrening for juniorene

Oppgaver i forbindelse med arrangementer og ATKs tennisanlegg

 • Bistå trenere i kontakten med foreldre, som for eksempel ved å delta på foreldremøter og turneringsmøter
 • Bistå trenere og administrasjon med å organisere og arrangere turneringer, som for eksempel å fordele oppgaver til foreldre og juniorer for kioskvakter og innkjøp
 • Bistå på dugnader

Sosiale oppgaver

 • Tilrettelegge for sosial kontakt, som for eksempel ved at juniorer møtes på og utenfor tennisklubben
 • Tilrettelegge for at foreldre og barn møtes på tennisbanen, gjerne i helgene
 • Bistå trenere i kontakt med naboklubber
 • Tilrettelegge for at det er et godt miljø for alle og ikke bare de aller beste
 • Bistå med å arrangere sosiale treff som nissefest, camps/overnattinger, turer, generasjonstennis, julemix eller lignende.