Nyhetsbrev vår 2021

Nyhetsbrev vår 2021

Her kan dere lese medlemsbrev för våren 2021. Her står det mye viktigt informasjon om allt fra endring i banpriser, årsmöte informasjon, parkeringskort, smitteverns regler  til info om kurs, sommerleir och annet som skjer i klubben.

 

Medlemsbrevet kan leses ved å klikke på dropbox linken her under.  Vi printer det også ut slik att man kan hente eller lese det i resepsjonen.
Nyhetsbrev vår 2021

 

Medlemsundersökelse
Der er også ett litet stykke om medlemsundersökelse i medlemsbrevet i slutet på brevet. Det tar ikke veldigt lang tid å svare, å vi hoper att vi kan få många som kan ge feedback å inspill till oss. Undersökelsen er annonym og får alle medlemer (familjer kan svare for hele familjen eller för var og en) og dere finner den på denna linken: https://no.surveymonkey.com/r/AskerTK2021. Fristen för å svare er 15/3.