Ny NORGES MESTER i Asker TK

Ny NORGES MESTER i Asker TK

Etter ett langt og herligt mesterskap for veteraner börjar nu det vanliga livet för alla nya norske mestere!

Under 8-12 august hade vi närmare 300 spillere med varav 28 fra Asker, vilket er rekord många i ett NM for veteraner. Det blev spillt over 300 kamper i löpet av 5 dager og det var over 55st på banketten på lördagskveld. Litt regn på måndag og tirsdag stoppet oss ikke, og det blev hela 35 st nya og gamle NM mestere under tirsdagen, og bland annat Kristen Skådinn fra Asker TK, som för övrigt sitter i styret i Asker TK. STORT GRATTIS TILL DIG!

 

Jag vill rikta stort tack till alla sponsorer, alla frivilliga som hjalp till under turneringen. Vi har fått mye skryt för ett veldigt flott arrangemang og det er tack vare alla dugnadstimer fra våre medlemmer! Extra stort tack till Barbro som stod der i vått og torrt og hjalp till med allt inom turneringen og skötte allting perfekt! Stort tack også till Espen Hildrup, som är den bästa fotografen jag känner og som var där varje dag, hela dagarna og tog bilder og hjalp till för att göra vår turnering litt proffere og finare og bättre än alla andra. Og all etterarbetning av bilderna og all tid du lägger ner, du gör en fantastisk jobb för att marknadsföra klubben både innåt och utåt! Asker TK är stolt över att ha dig i klubben!

 

Sist, men inte minst, stort tack till Inger og Esad som også stod på varje dag fra morgon till kveld og ordnet allt på anlegget! Det er många som hjalp till litt extra og som satt i turneringskomitten, stort tack till dere også för att ni hjalp till i planläggningen og genomföringen av turneringen, Anne, Lise, Lise, Rigmor, Öystein!