Melding fra Asker kommune til idrettslagene

Melding fra Asker kommune til idrettslagene

Hovedbudskapet fra kommunens kriseledelse og kommuneoverlegen nå er, som det står i informasjonen vi sendte ut tidligere i dag, at Asker kommune gir en sterk anbefaling om å utsette all fritidsaktivitet. Både i forskrifter, anbefalinger, råd og regler som utarbeides på svært kort tid vil det kunne være «hull». Vi har naturligvis som mål å være så tydelig som mulig for å unngå usikkerhet, og forsøker så langt det lar seg gjøre å komme med avklaringer der det er behov for det.

 

At barneskolene nå er satt på rødt nivå fra mandag 11. januar er et meget sterkt signal om den alvorlige smittesituasjonen vi står i. I vurderingene som gjøres må vi ha med oss at tiltakene som nå settes inn er for å hindre smittespredning og ta ned aktivitet og mobilitet.

 

Her er presiseringer:

 • Gjelder anbefaling om å utsette all aktivitet både innendørs og utendørs?
  Ja, anbefalingen gjelder både innendørs og utendørs.
 • Stemmer det at dette er å gå lenger enn nasjonale anbefalinger?
  Det stemmer at de nasjonale anbefalingene kun tar stilling til innendørsaktivitet.
 • Skiller man på organisert og egenorganisert aktivitet ved denne anbefalingen? Dersom ikke er det fint med presiseringer.
  Egenorganisert aktivitet er ikke spesielt omtalt i rådene og anbefalingene. Minner for øvrig om den nasjonale begrensningen om maks fem personer i private sammenkomster.
 • Flere undrer på hvilke regler som gjelder for Risenga kunstisbane og hvem disse reglene vil gjelde for her.
  Risenga kunstisbane holder foreløpig åpent. Endringer vil kunne komme på kort varsel. Det skiltes nå med smittevernregler, og det vil være en begrensning på maks antall på banen. I tillegg vil det være vakthold/tilsyn med aktiviteten her i perioder med stort trykk (kveld og helg).
 • Det står beskrevet at også voksne kan bedrive utendørs aktivitet, mens dette ikke er i tråd med gjeldende forskrift. Fint om korrekt teksting oversendes.
  All organisert fritidsaktivitet bør utsettes, både utendørs og innendørs, både for voksne og barn.

 

Med vennlig hilsen

Bente Flygind

virksomhetsleder
Idrett og friluftsliv