Leie av skap

Vi har i 2013 kjøpt inn 28 skap som kan leies i en termin (august-mai). Konkurranse spillerne har fortrinnsrett for leie ettersom de har mest bruk for skap, men alle som er interessert har mulighet til å lei. Send en mail til info@askertennis.no hvis dere er interessert i å leie ett skap.

 

Regler:

1. ATK må ha tilgang til alle skapene og dermed også ha koden.

2. Hvis det begynner å lukte fra skapene, har ATK rettigheter til å kontakte leietaker og vedkommende har 1 ukes varsel på å vaske skapet.

3. Etter 1 uke varsel har ATK anledning til åpne skapet for å sjekke.

4. Skapet må tømmes og vaskes etter periodens slutt og skal i hovedsaken benyttes til tennisutstyr.

5. Det er IKKE lov å skrive eller feste klistremerker eller merke skapet utvendig eller innvendig.

6. ATK har rett til å si opp avtalen hvis leietager misbruker eller skader skapet utover normal slitasje. ATK har også rett til å kreve erstatting hvis skapet ødelegges.

7. ATK er ikke ansvarlig ved innbrudd i skapet.

8. Dersom det er stort interesse vil klubbens konkurransejuniorer få fortrinn.

Kostnader:
Leiepris er 500,-/år inklusive leie av kodelås. Leien faktureres. Asker TK må alltid ha tilgang til aktuell kode, slik at Asker TK kan åpne skapet i nødstilfelle.
Leietid: Fra hallen åpner i august til hallen stenger i juni.
Ettersom beløpet er så litet, er det ikke refunderbart.