Invitasjon til årsmöte

Invitasjon til årsmöte

 

Invitasjonen kan lastas ned her som pdf

 

Invitasjon til ordinært årsmøte i

Asker Tennisklubb

tirsdag 29. mars 2016 kl 18.30

i Klubbhuset

 

Vi inviterer til årsmøte i Klubbhuset tirsdag 29. mars 2016 kl. 18.30.

 

I henhold til §12 i klubbens vedtekter skal årsmøtet behandle:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker – Forslag må vara sendt styret senest 2 uker for årsmøte til oystein.risan@nsb.no.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2017
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder velges for 2 år.
  b) 6 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer).
  Styret velges for en periode på 2 år. Halvparten av styrets medlemmer velges hvert år.
  c) Ekstern revisor.
  d) Kontroll komite bestående av to medlemmer som velges for 2 år.
  e) Eventuelle representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlem for neste årsmøte.
  Det er idrettslagets styre som innstiller valgkomiteen. Denne komiteen konstituerer seg selv. Medlemmer velges for inntil 3 år, idet et medlem hvert år skal tre ut etter tur eller om nødvendig etter loddtrekning. Valgkomiteens medlemmers funksjonstid er begrenset til tre år.
  g) Behandle alle spørsmål som vedrører kjøp og salg av fast eiendom eller pantsettelser og andra sikkerhetsstillelser av ethvert slag, samt opptak av lån.

 

Øvrige papirer vil gjøres tilgjengelige for avhenting i hallens resepsjon samt nedlasting fra våre nettsider senest 1 uke i forveien av årsmøte.

 

Etter avslutning av årsmøtet inviterer styret til hyggelig samvær med ost og vin.

 

 

Asker februar 2016

Styret i Asker tennisklubb

Øystein Risan (leder), Bent Wettre-Johnsen, Connie O’Neill Kormeseth, Rigmor Øverkil, Kristen Skådinn, Guy Lorenzini, Elin H. Anthonisen