Innkalling til årsmøte i Asker Tennisklubb 31.mars 2022

Innkalling til årsmøte i Asker Tennisklubb

Styret med daglig leder inviterer til årsmøte i klubbhuset torsdag 31. mars 2022 kl.18.00. 

Vi forventer å kunne gjennomføre årsmøtet fysisk i klubben og med litt mat og drikke, derfor behøver vi å vite hvor mange som kommer. 

Påmeldingsfrist til årsmøtet er 24. mars og sendes til info@askertennis.no eller du kan skriver deg opp på listen i resepsjonen. Minner om at det kun er ATKs´s medlemmer har adgang til årsmøtet.

Skulle det bli noen endringer i møtested vil medlemmene bli opplyst om dette når datoen nærmer seg. 

Møteprogram og agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent. 
 3. Valg av medlem til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenning av innkallelsen.
 5. Godkjenne sakslisten
 6. Godkjenne forretningsorden
 7. Styrets årsberetning.
 8. Regnskap 2021
 9. Fastsette medlemskontingent 2022.
 10. Budsjett 2022
 11. Behandle mottatte forslag/ saker.
 12. Valg av Styre 
 13. Valg av Komitéer
 14. Engasjere revisor.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 17. mars. 

Forslag sendes til: connie@kormeseth.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet på vår hjemmeside og papirutgave kan hentes i resepsjonen.

Vennligst gi beskjed til daglig leder så snart som mulig dersom det skulle hefte formelle feil ved innkallingen slik at dette kan rettes opp i. 

Vi ser frem til å se så mange som mulig på årsmøtet. 

Velkommen!

Marthe Mia Klavenes

Daglig leder