IdrettsGlede for Alle

Asker Tennisklubb ønsker at alle skal få mulighet til å spille tennis. Vi  samarbeider med Asker Kommune og Asker Idrettsråd for å kunne tilretelegge tennisaktivitet utifra de enkeltes forutsetninger slik at vi får muligheten til å dele gleden ved å spille tennis med oss. Dersom du har noen spørsmål, kan du kontakta oss på info@askertennis.no
Vi har følgende tilbud som treneren Kjell Hustad har ansvaret for og er treneren:
IdrettsGlede for alle – Tilrettelagd tennis for personer med funksjonsnedsettelser
Asker Tennisklubb har samarbeidet med Asker kommunene siden 1992 om et tennistilbud for personer med funksjonsnedsettelser. Kjell Hustad er trenere for denna gruppen siden 2006.
Aktiv på Dagtid – et tilbud til voksne som er helt eller delvis faller utenfor arbeidslivet
Her kan voksne som trenger en positiv aktivitet og et godt sosialt miljø som kan gi glede og inspirasjon til en bedre hverdag.
Asker Tennisklubb startet opp Aktiv på Dagtid høsten i 2011 i samarbeid med Aktiv Fritid i Asker.
60+ – et tilbud til alle som er over 60 år som ikke driver aktivt med mosjonsidrett
Asker Tennisklubb startet i 2013 opp tennistilbudet 60+, et tilbud til alle over 60 år som har lyst til å prøve ut tennis som mosjonsidrett. Alle er velkommen! Har du lyst å være med? Kostnaden er 1700,- for høstens kurs. Kurset pågår fra kl 11-12 på fredager fra 28 august til 18 desember og vi har internasjonal utdannet trener på plass. Vi trenger minimum 9 stk for å starte opp kurset. Spre gjerne budskapet videre! Påmelding skjer via skjemaet her under.

Betingelser for deltagelse på 60+ i Asker Tennisklubb

Før påmelding til 60+ i Asker Tennisklubb forplikter spillere seg til å lese gjennom og godkjenne disse betingelsene.
E-post
Spillere forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-post adresse ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening, sender Asker TK ut all viktig informasjon via mail. Adressene må derfor være riktige og aktive. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må dere å ta kontakt med resepsjonen, info@askertennis.no

Påmelding
Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele terminen, det vil si høst (september-desember) eller vår (januar-mai). Hvis man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade, må man betale hele kursavgiften uansett.

Tilbakebetaling
Spillere godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved seriespill eller uforutsette hendelser (for eksempel sykdom hos trenerne). Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene. Ved innstilte timer kan klubben tilby plass i en annen gruppe hvis det er muligheter for det, som erstattning for den innstilte timen, eller man kan ta den igjen ved en senere anledning.

Prøvetime
Det er lov å ha en prøvetime før man bestemmer seg for å gå på kurs. Dette for å prøve og se om tennis er morsomt og om det er noe man vil holde på med. Etter deltagelse på andre timen, blir man fakturert fra første gang man trente.

Fakturering
Fakturaene sendes ut etter ca 1-2 ukers tennistrening via e-post. Det vil si i slutten av januar og i midten av september, betalingsfristen er 10 dager etter fakturaen blitt laget

Med reservation for skrivefeil og endringer