Har du IT kompetanse? Se her!

Har du IT kompetanse? Se her!

For å støtte Esad med boble kontroll og varslings systemet (apper) etterlyser vi hjelp/kompetanse i vår medlemsmasse.  Oppdraget er midlertidige inntil en ny daglig leder er på plass.

Om du kunne tenke deg å hjelpe oss eller har spørsmål om hva dette innebærer vennligst ring styreleder

Connie Kormeseth på 913 41 666.