Green Tour

Green Tour turnering er for barn på grønt nivå. Barna deles inn etter nivå, i 3 forskjellige nivåer for å møte jevne spillere, slik at det blir jevne kamper. Barn mellom 11 år og opp til 16 år kan delta.

Spilleformat:  Davis/Fed Cup Lag spill – Det blir spilt 2 singelkamper a 30 minutter samtidigt og deretter 1 doublekamp a 30 minutter. Hvert lag kamp varer 1-1,5 time og alle lag får spille 2 lagkamper. Vi bruker no-ad.

Klasser: Jenter og Gutter 11-13 år & Jenter og Gutter 14-16 år

Ved liten deltagelse kan klassene slås sammen.

Spillernivå:              Deles inn i 3 nivåer

Spilleravgift:            kr. 250,-pr spiller.

Påmelding:              www.askertennis.no/green-tour senest mandage uken før turneringen. Det er bindende påmelding, det vil si at om du er påmeldt og ikke stiller, vil det bli sendt faktura.

Premiering:             Premier til alle deltagere.

Deltagerantall:        Vi forbeholder oss retten til å begrense antall deltagere ved stor påmelding!

Det vil bli tatt bilder av spillerne under turneringen som vil publiseres på Asker TKs og NTFs websider og facebook.

Vi ønsker velkommen til Green Tour!

Feltene merket med en * må fylles ut

Her fyller du ut nivå på barnet dersom ni vet inndelingen (nivå 1 er lavest og 3 er höyest), eller så gjör vi trenere det. Notera att vi trenere uansett setter riktig nivå dersom dere har valgt feil.

Skriv kun året du er født, t ex 2003

Skriv de som han/hun ønsker spille på lag med. Så ska vi prøve att sätta de på lag, men det er ingen garanti att det blir så.

Jag samtycker att Asker TK og arrangör klubbb får ta bilder og video under ROGY turneringer og publicere dem på nettsiden/facebook/instagram til respektive klubb og NTF (Norges Tennisforbund).

Når du klikker «Send», får du en bekreftelsesmail. Hvis du ikke får bekreftelse i løpet av et minutt, må du sjekke i spam mappen din om den ligger der. Dersom du har glemt å fylle ut et felt, kommer du ikke videre til den grønne bekreftelsesteksten og får heller ingen bekreftelsesmail.