Gladnyhet

Fra 7/6 er Markus tilbake etter å ha vært sykemeldt 100% siden 11/3. Markus skal begynne med 20% og er alltså fremdeles 80% sykemeldt. Marc fortsetter som vikarierende daglig leder og hovedtrener frem til Markus er klar for å ta mer ansvar. Det betyr at det fortsatt er Marc som skal kontaktes om alle forhold som hører under daglig leder, slik at belastningen på Markus ikke blir for stor. Hvor lang tid dette tar, er vanskelig å vite. I først omgang skal Markus lese gjennom eposter som har samlet seg mens han har vært borte.

Markus ser fram til å komme tilbake på jobb igjen.

 

Mvh

Markus Berg og Styret