Erbjudande om gratis spel på Kongelungens grusbana

Erbjudande om gratis spel på Kongelungens grusbana

Konglungen TK er meget takknemlig for gratis tennissand vi fikk i fjor høst da banene ble oppgradert. Alle Asker TK’s medlemmer kan spille gratis to ganger på Konglungen TK i år. Book gjerne bane på www.konglungentk.no