Endring i ledelsen

Endring i ledelsen

Markus Berg har etter 13 år i klubben dessverre valgt å si opp sin stilling som daglig leder i Asker Tennisklubb. Hans siste arbeidsdag vil være 31. oktober. 

Styret takker for mangeårig enestående innsats og ønsker lykke til med nye utfordringer.

Styret vil starte arbeidet med å finne en ny daglig leder så snart som mulig.

Mvh

Styret