Banereglement

Her finner dere reglementet for utebanene

Banereglement utebanene

Det som står skrevet i rød skrift gjelder ikke pr.dags dato pga.koronarestriksjoner (oppdatert 27.05.2021).

Kun tillatt for medlemmer og ikke medlemmer med bostedsadresse i Asker Kommune

1. Tilgang
Medlemmer med betalt aktivt medlemskap har adgang til å benytte banene vederlagsfritt iht bestemmelser i dette reglementet. For formiddagsmedlemmer gjelder dette formiddager (inntil kl.14.00) mandag til fredag.
Gjester er spillere som er medlemmer i annen tennisklubb og som spiller med et medlem fra ATK. Gjestespillerne kan spille vederlagsfritt (dersom de er 25 år eller yngre) med medlemmer i ATK, ved forespørsel må de kunne vise at de har betalt medlemskap i en annen klubb. Gjestespillere som er 26 år eller eldre må folge reglene under punkt “2. Strøtime” her under.

2. Strøtime
Hvis medlemmer spiller med en som ikke er medlem av Asker TK eller annen klubb, skal den som ikke er medlem betale 100,- (ved double er det 50,-). Betaling skal skje på forhånd gjennom Vipps til Asker Tennisklubb 14901.

3. Arrangement og reservering av baner
Kun styret og trenere/lagkapteiner kan reservere baner til instruksjon, lagkamper, turneringer, trening av representasjonsspillere eller til andre formål.
Førsterett finnes ikke. Alle kan altså bruke alle banene, uansett alder og nivå. Tennisskolen spiller vanligvis på bane 6-9 mellom kl 14-20 i de ukene hvor det er skole. Sommerleir spilles fra kl 9-15 de 2 første ukene i sommerferien og den siste uken i sommerferien og bruker bane 4-9 under de 3 ukene og de tidspunktene.

4. Spilletid og ledige baner
Normal spilletid er 1 time. Alle baner skal bookes gjennom bookingsystemet MATCHi. Både medlemmer og ikke-medlemmer har mulighet til å opprette en bruker å bestille baner. Link til MATCHi finnes på askertennis.no/banebooking eller ved å følge denne linken.
Husk å velge “tennis (utendørs)” for å bestille baner på uteanlegget.

5. Banekvaliten
Ikke spill på våte baner. Vann banen før du begynner hvis den er tørr! Etter spilling skal banene feies, og hvis nødvendig vannes. Husk å feie hele banen når du er ferdig (helt ut bak grunnlinjen!) og man må også feie linjene.

6. Utstyr
Spilling på banene skal skje med tennissko. (Ikke fotball eller joggesko!). Det skal brukes tennis/treningsantrekk på banene. Ved bruk av sko eller annet utstyr som kan føre til skader på banene kan du bli kastet av banen.

7. God oppførsel
Alle medlemmer må vise god oppførsel på klubbens område. Usportslig opptreden kan medføre bortvisning. Medlemmer må hjelpe til med å verne anlegget og holde det i god stand.

Hilsen Styret i Asker TK
6/6-2013

Pay and Play

Spill på landets beste grusbaner!
• Betal kr 200,- per bane og spill i 1 time
• Registrer og betal på matchi.se
• Husk tennissko! Joggesko er IKKE lov og ødelegger banene!
________________________________________
Play on the best clay courts in Norway!
• Court rental is NOK 200,- per 1 hour
• Register and pay at matchi.se/facilities/askertennis
• Remember to use tennis shoes. Running shoes are not allowed, they destroy the courts!

Oppdatert: 27/5-2021