Ballmaskin

Asker Tennisklubb har en ballmaskin, som vi innimellom bruker i tennisskolen. Den er også til leie for dere. Den koster 50,-/timen hvis du er medlem. Hvis du ikke er medlem koster den 100,-/timen. Man må være minimum 12 år for og bruke maskinen!

Nedenfor følger noe enkle instruksjoner på hvordan du setter opp ballmaskinen

Teppet legges under de 2 fremste hjulene, for å samle opp støv fra ballmaskinen. Ballmaskinen settes på grunnlinjen!

Ball speed settes på ca 5,5. Ball feed settes på ca 5 (se bildet). Topsspin settes på “FLAT”. Og høyden (elevation) er ca i midten (høyden kan du stille inn først når du har satt på maskinen). OSCILLATOR SKAL ALLTID VÆRE AV! Når du trykker på on, starter maskinen å skyte baller etter 10 sekunder. Nå kan du prøve å stille inn høyden. Ball feed er hvor ofte den skal skyte ut baller. Og ball speed er hvor raskt/hardt den skal skyte ut. Tenk på hvis du forandrer noe, så tar det gjerne 4-5 baller før det skjer noe!

Bruk maskinen med vett! Ikke løp foran maskinen når den er igang! Ikke gjør ting som du ikke har peiling på, spør resepsjonen eller trenere. Hvis maskinen stopper, gi beskjed med en gang til resepsjon eller en av trenerne!