Asker tennisklubb inviterer til idekonkurranse for ny logo

Asker tennisklubb inviterer til idekonkurranse for ny logo

Asker tennisklubb inviterer til idekonkurranse for ny logo

 

Asker tennisklubb ønsker å fornye logoen til en mer moderne logo.  Vi ønsker unik og fleksibel logo som kan passe i alle media og som er skalerbar.  Logoen skal kunne fungere som klubbens signatur både med og uten Asker tennis.  Forslagene kan sendes markus@askertennis.no  innen 1. juli 2016.

 

Klubben står fritt til å bruke hele eller deler av alle forslag og til å bearbeide forslagene videre selv eller ved hjelp av designer, men er ikke forpliktet til å bruke noen av forslagene.  Asker eier alle rettigheter til innsendte forslag. Hvis et forslaget velges for videreutvikling premieres det med en tennisracket.

 

Vi gleder oss til å motta mange gode og kreative forslag.