Årsmøte 2017 invitasjon

Årsmøte 2017 invitasjon

Vedlagt kan ni lasta ned Invitajson til Årsmötet 22 mars 2017 kl 19 i klubbhuset

 

Invitasjon til ordinært årsmøte

i Asker Tennisklubb

onsdag 22. mars 2017 kl 19.00

i Klubbhuset

 

Vi inviterer til årsmøte i klubbhuset onsdag 22. mars 2017 kl. 19.00.

 

I henhold til §12 i klubbens vedtekter skal årsmøtet behandle:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker – Forslag må vara sendt styret senest 2 uker for årsmøte til oystein.risan@nsb.no.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2018
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder velges for 2 år.
  b) 6 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer).
  Styret velges for en periode på 2 år. Halvparten av styrets medlemmer velges hvert år.
  c) Ekstern revisor.
  d) Kontroll komite bestående av minst 2 medlemmer som velges for 2 år.
  e) Eventuelle representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  Det er idrettslagets styre som innstiller valgkomiteen. Denne komiteen konstituerer seg selv. Medlemmer velges for inntil 3 år, idet et medlem hvert år skal tre ut etter tur eller om nødvendig etter loddtrekning. Valgkomiteens medlemmers funksjonstid er begrenset til tre år.
  g) Behandle alle spørsmål som vedrører kjøp og salg av fast eiendom eller pantsettelser og andra sikkerhetsstillelser av ethvert slag, samt opptak av lån.

 

Øvrige papirer vil gjøres tilgjengelige for avhenting i hallens resepsjon samt nedlasting fra våre nettsider senest 1 uke i forveien av årsmøte.

 

Etter avslutning av årsmøtet inviterer styret til hyggelig samvær med ost og vin.

 

 

Asker februar 2017

Styret i Asker tennisklubb

 

Øystein Risan (leder), Bent Wettre-Johnsen, Connie O’Neill Kormeseth, Rigmor Øverkil, Kristen Skådinn, Guy Lorenzini, Elin H. Anthonisen