Rookie & Team Asker

Hva betyr det å være med i Rookie gruppen/Team Asker treningstilbudet?

Goder og krav kan endres underveis i løpet av året uten forbehold.

Goder:

 • Grøntkort – ubegrenset antal timer
 • Talentjakt ubegrenset antall timer som koster 250,-/time som må betales i forskudd i pakker på 4 t av gangen. (4 timer inngår i rookie gruppens fordels- pakke/termin)
 • Oppfølging av noen turneringer
 • Lavere priser på tennisskole timer
 • Rabatter på treningsleirer
 • Fystrening
 • Turneringsplanlegging (vi trenere kommer til å kalle inn til møte med spiller/forelder)
 • Treningsplanlegging (vi trenere kommer til å kalle inn til møte med spiller/forelder)
 • Kommer få tilgang til egen privat digital mappe via dropbox med f.eks. treningsmål, konkuranseplanering, videoanalyse etc. som har blitt gjort sammen med spilleren
 • Mulighet for å bruke tennishallen etter stengetid på fredager (etter kl 19) og lørdager (etter kl 18). Men viktig at alle i disse treningstilbudene blir informert om den aktuelle dagen, slik at flere kan være med og spille samtidig. Må varsles med mail till alle i team asker og rookie, inkludert Lise i resepsjonen, senest onsdag, samme uke. Liste med mailadresser fås gjennom å kontakte Lise på info@askertennis.no. En voksen person må også være til stedet hele tiden. Skjemaet for dette kan dere lasta ned her. Arrangement som organiseres gjennom juniorkomiteen eller trenerne/administrasjonen kommer utenom dette. 

 

Krav

 • 15 min oppvarming før hver trening – det er treneren som bestemmer og kan sette spilleren på fystrening isteden for tennistrening dersom man ikke varmer opp riktig – dette skal ikke stilles spørsmål til!
 • Alle som spiller med gule baller, må ha minimum 2 like racketer.
 • Hoppetau, strikk, sports teip, vannflaske, grep og frukt skal ALLTID være med på trening og kamp.
 • Skal ha 21 timers turneringsdugnad/være hjelpetrener/fadder under kommende sesong under våre turneringer eller camps. Maximalt 51h turneringsdugnad/familie (17 st 3h vakter). Alle som er over 13 år får også mulighet til å jobbe ekstra og få betalt for det. Alle som er med i juniorkomitten, får godtgjort 12h turneringsdugnad.
 • Skal spille minimum 4 turneringer (NTF turneringer via tournament software) under høsten og 6 turneringer under våren for u12 spillere. U14 til u19 gjelder det 6 respektive 8 turneringer. 
 • Treneren bestemmer hvem som trener med hvem og om det er tennis eller fystrening/koordinasjon, det er en vurdering som treneren tar, og som foreldrene må stole på at er riktig og/eller hensiktsmessig. Dette gjelder også at det er klubben bestemmer hvem eller hvilke trenere som trener hvilke spillere.
 • Bør/skal møte opp på de fyspassene som settes opp. Må gjøre fystrening etter hver tennispass (det gjelder alle som er med i rookie og team asker).
 • Lagkamper/lagturneringer (spessielt divisjonstennis ute på sommeren for alle over 13 år) for Asker Tennisklubb skal prioriteres fremfor andre turneringer/treninger eller leirer dersom ikke noe annet er avtalt med hovedtrener.
 • Skal gjøre «Ren utdøver» e-learning modul fra Antidoping Norge, som er gratis og tar ca 30 min. Kan gjerne gjøres sammen med forelder. Diplom om fullført e-learning sendes till Markus@askertennis.no og legges opp i personlig dropbox mappe. Gå in på www.renutover.no

 

Ønskeligt

 • Treningsdagbok (registrere deg på www.olt-dagbok.net og legg til Markus Berg og Robert Andersson som trenere) Du kan laste ned dagboks skjemaet som papir format her
 • Skal fylle ut treningsdagbok senest samme dag. Har man ikke fylt ut innen neste treningsdag når treningen starter, må denne fylles ut innen man får lov til å begynne å trene. Har man ikke fylt ut = mister en del av treningen. 

 

De største endringene fra forrige sesong:

 • Talentjaktstimer: Ubegrenset antal og kostnaden ökt till 250,-/time istället för 200,-/time.
 • Turneringsdugnaden er senket fra 30h til 21h og det er satt opp ett tak på maximalt 51h turneringsdugnad per familie. De som er med i juniorkomitten får godskrevet 12h turneringsdugnad/helt året man er med i juniorkomitten.
 • Alle må utføre «ren utover» modul fra Antidoping Norge og sende till Markus@askertennis.no som sen lastes opp i den personlige digitale mappen.
 • Tatt bort: Fra høsten 2017 er det tatt bort at spillere får 500,- tilbake for 5 stk. tournament software turneringer som man har spilt, der man skulle sende inn senest siste august og siste desember for å få avslag på nesta tennisskole faktura.
 • Tatt bort: Gratis deltagelse på turneringer i tournament software som er arrangert av Asker Tennisklubb.

 

 

Regler før grønt kort

Hvem får grønt kort?

Alle som er med i rookie-gruppen og Team Asker får automatisk grønt kort. Dessverre kan man ikke søke om grønt kort – det er kun de som er med i disse treningstilbudene som kan beyutte seg av dette tilbudet. Alle som er med i disse treningstilbudene, MÅ lage seg en egen bruker på www.askertennis.no/banebooking for at få grønt korr! Spilleren skal så selv booke-inn grønt kort timer, enten hjemmefra eller via PC’en som står i resepsjonen i Asker TK. Resepsjonsvakten skal altså ikke booke timene.

Hva er grønt kort? Grønt kort er for juniorer som vil trene selv og med hverandre. Dette kan ikke brukes til privattimer med trenerne, her finnes talentjakten som tilbud istedet. Grønt kort innebærer at man kan bestille bane og spille GRATIS på den bestilte timen. Man får kun lov å bestille maksimalt. 2 timer av gangen/dag og man får bestille timen tidligst kl. 15 dagen før du ønsker å spille!

Eksempel: Hvis jeg ønsker å spille fredag den 10. februar når som helst på dagen, så kan jag booke timen tidligst kl. 15 torsdagen den 9. februar.

Hvis man velger å spille med noen som ikke har grønt kort, må den eller de personene betale sin del av banen FØR man går ned på banen. Dersom man spiller med noen fra en annen klubb som har tilsvarende fordeler for våre spillere, trenger ikke den spilleren betale sin del. Husk at dette må gis beskjed til i resepsjonen. Det er kun den som har grønt kort som spiller gratis! Så hvis en forelder spiller med en spiller som har grønt kort, må forelderen betale halvparten av banen.

Hvorfor har vi grønt kort? Grønt kort er for å gjøre det litt billigere for ivrige spillere som vil utvikle sin tennis så mye som mulig igjennom å spille med hverandre utenom faste treningstider med trener. Dette er utrolig viktig trening som vi ønsker at alle benytter seg mer av i klubben.

Brudd mot reglene, medfører inndragelse av kortet uten advarsel!

For spørsmål, kontakt tennis@askertennis.no eller ring 91 00 32 00.

 

 

Talentjakten

Talentjakten er en mulighet for de alle ivrigste til å trene mer – med færre antall elever pr trener på banen, til en veldig lav pris.
For å høye toppbredden i klubben og produsere flere konkurransejuniorer som spiller kamper kontinuerlig vil vi at de aller beste forutsetningene skal gis, allerede i tidlig alder. Talentjaktens trening er ingen trening som erstatter den ordinære klubbtreningene men skal sees på som et tillegg – en sjanse til å raskt nå et høyere nivå i tennisutviklingen.

For å kvalifisere seg for Talentjakten kreves følgende:
• Være med i Rookiegruppen eller Team Asker
• Maksimert trening i Tennisskolen (samt bruk av grønt-korttimer/egen sparing og trening)
• Deltar i klubbens internturneringer samt andre tennisarrangementer som tilsvarer ditt eget nivå (Green Tour, samlinger etc)
• Stor vilje til å utvikle deg, alltid gi 100% på treninger, treningsvillig, aktiv. Dette prioriteres stort!
• Må lage en egen bruker på www.askertennis.no/banebooking. I samråd med treneren booker sen treneren time i senserio og bruker klippekortet «talang jakt». Dersom dette klippekortet er tomt eller fullt, kan man ikke booke talentjakts time.
• Talentjakstimer må betales på forhånd til konto nr: 9497 05 10545 og betales alltid i samling av 4 timer (altså, 1000,-). Merk betalingen med spillerens navn og talentjakt. Når betalingen har kommet inn til konto, øker vi antall klippekort i Senserio. Husk at betalingen kan bruke noen virkedager før den kommer inn til oss, så betal inn penger i god tid før timene er brukt opp eller før man ønsker booke inn time. Hver bruker kan selv se oversikt over hvor mange timer man har igjen ved å logge inn i Senserio.

Alle spillere i Rookie eller Team Asker får benytte seg av ubegrenset antal talentjaktstimer i løpet av året som kan fordeles etter eget ønske. Perioden pågår fra 1 august til 31 juli året etterpå.

Kostnadene blir som følger.
• 2 spillere på banan med trener=125kr/pers
• 1 spiller på banen med trener=250kr
• Klubben sponser bane, baller og en del av trenerkostnaden.

 

 

Med forbehold om feil og endringer. Goder/krav/regler kan endres når som helst underveis og det er opp til spillerne å holde seg oppdatert om endringer. Teksten er oppdatert 11/7-2017 (Rød tekst er oppdatert 11/7-2017).