Betingelser

Betingelser for deltagelse på tennisskolen/TFO i Asker Tennisklubb

For påmelding til kursene i Asker Tennisklubb forplikter spillere/foreldre seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til tennisskolens kurs godkjenner man automatisk disse betingelsene!

E-post
Spillere/foreldre forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening, sender Asker TK ut all viktig informasjon via mail. Adressene må derfor være riktige og aktive. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må dere å ta kontakt med resepsjonen (info@askertennis.no)

Påmelding
Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele terminen, det vil si høst (august- desember) eller vår (januar-juni). Hvis man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade, må man betale hele kursavgiften uansett.

Tilbakebetaling
Spillere og foreldrere godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved seriespill eller uforutsette hendelser (for eksempel sykdom hos trenerne). Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene. Ved innstilte timer kan klubben tilby plass i en annen gruppe hvis det er muligheter for det, som erstatning for den innstilte timen, eller man kan ta den igjen ved en senere anledning.

Frist
Treningstilbudet fortsetter automatisk fra høsten til våren hvis det ikke gis beskjed om forandringer. Fra våren til høsten må man melde seg på via skjemaet på nytt (www.askertennis.no/tennisskole). Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i terminen. Men, for å minske eget treningstilbud fra høst til vår, må man gi beskjed i god tid. Eneste måten å avslutte eller forandre på sitt treningstilbud er ved å fylle ut skjemaet på www.askertennis.no/tennisskole/slutte senest 10. desember hvis man ikke vil fortsette med samme treningstilbud til våren. Dette er så tennisskolens grupper skal fungere så bra som mulig. Hvis man ikke gir beskjed innen 10. desember, er man pliktet til å betale for samme trening også under vårterminen.

Trenere
Ingen som går på tenniskurs i Asker Tennisklubb har lov å spille med trenere fra andre klubber på våre anlegg. Andre trenere får gjerne spille med spillere fra andre klubber på våre anlegg, men altså ikke med spillere som går på tenniskurs hos oss. Det er kun trenere som står under http://askertennis.no/trenere som har lov til å spille på våre anlegg med spillere som spiller i vår Tennisskole.

Medlem
Alle deltagere på tennisskolen må være medlemmer! Medlems-info og priser for medlemskap, også tilbudspriser på medlemskap for høsten, finner dere på www.askertennis.no/medlemskap.

Prøvetime
Det er lov å ha en prøvetime før man bestemmer seg for å delta på kurs. Dette for å prøve og se om tennis er morsomt og om det er noe man vil holde på med. Etter deltagelse på andre timen, blir man fakturert fra første gang man trente.

Fakturering
Fakturaene sendes ut etter ca 1-2 ukers tennistrening via e-post. Det vil si i midten av januar og i starten av september, betalingsfristen er 10 dager etter fakturaen har blitt laget

Dugnad
Det forventes att alla som går på kurs i Asker TK hjelper til minimum 3 timer (9 til 30 timer dugnad beroende på paket tilbudene) på dugnad ved noen av våre turneringer i løpet av året. Dette for at vi skal kunne holde våre lave priser på tennisskolen og andre aktiviteter i klubben. Det er muligt å betala 400,- extra i treningsavgift og därmed slippa turneringsdugnaden. Notera att dette gjeder IKKE banedugnaden på våren og hösten. www.askertennis.no/dugnad

Med reservasjon for skrivefeil og endringer