Påmelding kurs

Nedenfor kan du sende inn din påmelding til tennisskole (inkludert TFO) for høst 2018 og vår 2019 i Asker TK. OBS: Påmelding for personer som er under 18 år må gjøres av en forelder!

Tennisskolen begynner mandag 27 august og slutter torsdag 20 desember. Vårsemestret begynner torsdag 3 januar og slutter søndagen 23 juni. Ingen trening på røde dager! Noter at TFO ligger under Tennisskolens , retningslinjer/betingelser etc.

Ved å klikke på linken, får du opp treningstilbudene vi har i Asker TK. Noter at tilbudet kan komme til å endres noe inför vårterminen starter i januar, men dere får beskjed i god tid före fristen for avmelding som er 10 desember.
Treningstilbud vår 2019 med oppdatert treningstilbud å priser

Fra 2014 så er det mulig å få fradrag på skatten for SFO tilbud og også sommerleir: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Familie-og-helse/barn/Foreldrefradrag-kostnader-til-pass-og-stell-av-barn/Fritidsordning-for-barn-i-idrettsforeninger-og-lignende-gir-foreldrefradrag-fra-2014-/

For å unngå misforståelser ber vi deg lese nøye gjennom betingelsene. Påmeldingen er først bindende når man har spilt 2 ganger på tennisskolen. Det er altså lov til å prøve seg en gang, for så å bestemme seg uten å måtte betale.

Noter at treningstilbudet fortsetter AUTOMATISK fra høst til vår. Dersom man ønsker å avslutte sitt treningstilbud, må man fylle ut skjemaet på www.askertennis.no/tennisskole/slutte senest 10 desember.

* Ruter markert med stjerner må fylles ut. Dersom du får opp en grønn bekreftelsestekst når du har sendt skjemaet, er det gått igjennom. Viktig att du gir beskjed dersom du ikke får tilsendt en bekreftelse på mail. 

Feltene merket med en * må fylles ut

Skriv kun året du er født, t ex 2003.

For att bruke 2 mobilnummer, skriv begge 2 her og skilj dem med ett ;. T ex 12345678; 87654321

Forelderenes e-mail dersom utøvern er under 18 år. For att bruke 2 mailadresser, skriv in den andre mailadressen i feltet "Övrigt" så legger vi till den i mailutsendelsene vi gjör. Pass på att skjema ikke blir sendt, dersom ni bruker "autofill" av mailadressen.

Ønsker du leie skap i tennishallen for en veldigt lav pris? Priser og info finns på http://www.askertennis.no/anlegg/leie-av-skap. Begrenset antal skap tillgengligt!

Dersom du vet allreda nå att du ikke önsker hjälpa till på turneringsdugnad sommaren 2019, kan du velge det her. Da må man betala 400,- extra. Notera att dette også gjelder alle på TFO.

Skriv kun tall, foreksempel 4 hvis du ønsker spille 4t per uke

Rookie och team Asker, må ha fystrening som kan ikke velges bort. Antal timer varierer individuellt.
Fystrening for andre grupper vill bli satt opp under terminen og vill bli sent ut på mail till intresserte.

Velg klokkeslett når du tidigast kan vara i tennishallen denna dagen og velg "kan ej" dersom du ikke kan. Venligst velg så många dager som muligt, minimum 2 dager, slik att vi kan lage bra grupper til dere.

Husk å endre fra kl 13 till "kan ej" dersom du ikke kan spille denna dagen.

Velg klokkeslett når du tidigast kan vara i tennishallen denna dagen og velg "kan ej" dersom du ikke kan. Venligst velg så många dager som muligt, minimum 2 dager, slik att vi kan lage bra grupper til dere.

Husk å endre fra kl 13 till "kan ej" dersom du ikke kan spille denna dagen.

Velg klokkeslett når du tidigast kan vara i tennishallen denna dagen og velg "kan ej" dersom du ikke kan. Venligst velg så många dager som muligt, minimum 2 dager, slik att vi kan lage bra grupper til dere.

Husk å endre fra kl 13 till "kan ej" dersom du ikke kan spille denna dagen.

Velg klokkeslett når du tidigast kan vara i tennishallen denna dagen og velg "kan ej" dersom du ikke kan. Venligst velg så många dager som muligt, minimum 2 dager, slik att vi kan lage bra grupper til dere.

Husk å endre fra kl 13 till "kan ej" dersom du ikke kan spille denna dagen.

Velg klokkeslett når du tidigast kan vara i tennishallen denna dagen og velg "kan ej" dersom du ikke kan. Venligst velg så många dager som muligt, minimum 2 dager, slik att vi kan lage bra grupper til dere.

Husk å endre fra kl 13 till "kan ej" dersom du ikke kan spille denna dagen.

Velg klokkeslett når du tidigast kan vara i tennishallen denna dagen og velg "kan ej" dersom du ikke kan. Venligst velg så många dager som muligt, minimum 2 dager, slik att vi kan lage bra grupper til dere.

Husk å endre fra kl 14 till "kan ej" dersom du ikke kan spille denna dagen.

Fyll ut ovrig info som er viktigt for oss og vite, for exempel allergier etc eller hvis du har venner som spiller tennis og som du ønsker å spille sammen med.

 

Skrig gjerne her om du kan spille på morgonen (fra kl 7-9) eller på förmiddagen eller under lunchen (frem til kl 14).

Jag godkjenner betingelsene som står nedanfor og er over 18 år og godkjenner at jag kun kan avslutte/forandre på treningstilbudet ved att gå til www.askertennis.no/tennisskole/slutte. Jag samtycker at Asker TK får ta bilder under all aktivitet der utøverne er med, og publicere dem på nettsiden/facebook/instagram til Asker TK.

Når du klikker «Send», får du en bekreftelsesmail. Hvis du ikke får bekreftelse i løpet av et minutt, må du sjekke i spam mappen din om den ligger der. Dersom du har glemt å fylle ut et felt, kommer du ikke videre til den grønne bekreftelsesteksten og får heller ingen bekreftelsesmail.

Betingelser for deltagelse på tennisskolen/TFO i Asker Tennisklubb

For påmelding til kursene i Asker Tennisklubb forplikter spillere/foreldre seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til tennisskolens kurs godkjenner man automatisk disse betingelsene!

E-post
Spillere/foreldre forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening, sender Asker TK ut all viktig informasjon via mail. Adressene må derfor være riktige og aktive. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må dere å ta kontakt med resepsjonen (info@askertennis.no)

Påmelding
Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele terminen, det vil si høst (august- desember) eller vår (januar-juni). Hvis man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade, må man betale hele kursavgiften uansett.

Tilbakebetaling
Spillere og foreldre godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved seriespill eller uforutsette hendelser (for eksempel sykdom hos trenerne). Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene. Ved innstilte timer kan klubben tilby plass i en annen gruppe hvis det er muligheter for det, som erstatning for den innstilte timen, eller man kan ta den igjen ved en senere anledning.

Frist
Treningstilbudet fortsetter automatisk fra høsten til våren hvis det ikke gis beskjed om forandringer. Fra våren til høsten må man melde seg på via skjemaet på nytt (www.askertennis.no/tennisskole). Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i terminen. Men, for å minske eget treningstilbud fra høst til vår, må man gi beskjed i god tid. Eneste måten å avslutte eller forandre på sitt treningstilbud er ved å fylle ut skjemaet på www.askertennis.no/tennisskole/slutte senest 10. desember hvis man ikke vil fortsette med samme treningstilbud til våren. Dette er så tennisskolens grupper skal fungere så bra som mulig. Hvis man ikke gir beskjed innen 10. desember, er man pliktet til å betale for samme trening også under vårterminen.

Trenere
Ingen som går på tenniskurs i Asker Tennisklubb har lov å spille med trenere fra andre klubber på våre anlegg. Andre trenere får gjerne spille med spillere fra andre klubber på våre anlegg, men altså ikke med spillere som går på tenniskurs hos oss. Det er kun trenere som står under http://askertennis.no/trenere som har lov til å spille på våre anlegg med spillere som spiller i vår Tennisskole.

Medlem
Alle deltagere på tennisskolen må være medlemmer! Medlems-info og priser for medlemskap, også tilbudspriser på medlemskap for høsten, finner dere på www.askertennis.no/medlemskap.

Prøvetime
Det er lov å ha en prøvetime før man bestemmer seg for å delta på kurs. Dette for å prøve og se om tennis er morsomt og om det er noe man vil holde på med. Etter deltagelse på andre timen, blir man fakturert fra første gang man trente.

Fakturering
Fakturaene sendes ut etter ca 1-2 ukers tennistrening via e-post. Det vil si i midten av januar og i starten av september, betalingsfristen er 10 dager etter fakturaen har blitt laget

Dugnad
Det forventes at alle som går på kurs i Asker TK hjelper til minimum 3 timer (9 til 30 timer dugnad beroende på paket tilbudene) på dugnad ved noen av våre turneringer i løpet av året. Dette for at vi skal kunne holde våre lave priser på tennisskolen og andre aktiviteter i klubben. Det er mulig å betale 400,- ekstra i treningsavgift og dermed slippe turneringsdugnaden. Noter at dette gjelder IKKE banedugnaden på våren og høsten. www.askertennis.no/dugnad

Med reservasjon for skrivefeil og endringer