Team camps

Under hösten kommer vi kjøre 3 team camps. Målet er å samle så månge av klubbens konkurransespillere som mulig for ekstra treninger utover det normale. Dersom du ikke konkurrerer men gjerne vill delta kontakta din tränare før å se hviss detta är noe før deg. Hviss du är fra en annen klubb är du og velkommen å melde deg på. Treningen kommer ha ulike teman som vi fokuserer på.

Påmeldingsfrist: 48 timmar før aktuell camp starter.

Feltene merket med en * må fylles ut

Skriv kun året du er født, t ex 2003

Fyll ut ovrig info som er viktigt for oss og vite, for exempel allergier etc eller hvis du har venner som spiller tennis og som du ønsker å spille sammen med.

Når du klikker «Send», får du en bekreftelsesmail. Hvis du ikke får bekreftelse i løpet av et minutt, må du sjekke i spam mappen din om den ligger der. Dersom du har glemt å fylle ut et felt, kommer du ikke videre til den grønne bekreftelsesteksten og får heller ingen bekreftelsesmail.