Styret

Navn Stilling E-post/Mobil
Øystein Risan Styreleder oystein.risan@norsketog.no
91651134
Bent Wettre-Johnsen Nestleder og Bygg/Anleggskomitèen bent.wettre.johnsen@gmail.com
92020166
Connie Kormeseth Leder juniorkomitèen connie@kormeseth.no
91341666
Rigmor Øverkil Seniorkomitèen rigmor.overkil@gmail.com
41610414
Elin Anthonisen Junior komitéen elin.h.anthonisen@gmail.com
97733698
Guy Lorenzini Bygg/Anleggskomitèen guy.lorenzini@nsb.no
91654391

Referater

Juniorkomiteen

Juniorkomiteens mandat og organisering

Mål for jr komite Asker Tk:
Jr. komiteen i Asker tennisklubb skal være en støttespiller i klubbens arbeid for å fremme unge aktive tennisspillere i Asker. Fokus på sosiale aktiviter og andre tennisaktiviteteter som turneringer etc,

Mål for juniorgruppen:
Asker skal ha god bredde av juniorspillere i ulike alder og nivåer. Fokus på tennisglede, mestringsfølelse og progresjon sammen med venner.

 

· Styret i ATK har oppnevnt en juniorkomite som skal være aktive pådrivere for junior aktivitetene i klubben. ATKs juniorkomite består av Connie O’Neill Kormeseth & Elin Anthonisen (juniorkomiteen i ATK styret), Christian Nygaard, Helle Stene, Lisbeth Stokke Fjeldly.
· Juniorkomiteen skal diskutere sportslige, sosiale, arrangementsmessige og anleggsmessige spørsmål som angår juniorene.
· Juniorkomiteen har egne kontaktpersoner «klassekapteiner» for de forskjellige nivåene som følger:

  • Rødt nivå: Lisbeth Stokke Fjeldly
  • Oransje nivå: Helle Stene
  • Grønt nivå: Christian Nygaard
  • u/14 og u/16: Connie O’Neill Kormeseth

Sportslige oppgaver

· Oppmuntre flere juniorer til å spille turneringer, og spesielt egne turneringer i ATK
· Samarbeide med trenerne om å foreslå hvilke turneringer ATK juniorer bør delta på
· Hjelpe foreldre med praktiske spørsmål, som for eksempel å forstå terminlister, lisenser, tournament software og tennis.no
· Være til stede på turneringer hvor ATKs juniorer deltar
· Tilrettelegge for fysisk trening og egentrening for juniorene

Oppgaver i forbindelse med arrangementer og ATKs tennisanlegg

· Bistå trenere i med kontakt med foreldre, som for eksempel å delta på foreldremøter, turneringsmøter og treninger
· Sende ut informasjon om hvem som er påmeldt til turneringer
· Bistå med å organisere felles transport for spillere til turneringer
· Samarbeide med trenerne om å foreslå hvilke turneringer ATK vil arrangere
· Bistå trenere og administrasjon med å organisere og arrangere turneringer, som for eksempel å fordele oppgaver til foreldre og juniorer for kioskvakter og innkjøp
· Bistå på dugnader og fordele oppgaver til foreldre og juniorer
· Bistå med å oppdatere ATKs hjemmesider, refere fra møter og skrive om juniorenes sportslige resultater

Sosiale oppgaver

· Tilrettelegge for sosial kontakt, som for eksempel og at juniorer møtes på og utenfor tennisklubben
· Tilrettelegge for at foreldre og barn møtes på tennisbanen, gjerne i helgene
· Bistå trenere i kontakt med naboklubber
· Tilrettelegge for at det er et godt miljø for alle og ikke bare de aller beste
· Bistå med å arrangere sosiale treff som nissefest, camps/overnattinger, turer, generasjonstennis, julemix eller lignende.