Banereglement

Her finner dere reglementet for utebanene

Banereglement utebanene

1. Tilgang
Medlemmer med betalt aktivt medlemskap har adgang til å benytte banene vederlagsfritt iht bestemmelser i dette reglementet. For formiddagsmedlemmer gjelder dette formiddager (inntil kl.14.00) mandag til fredag.
Gjester er spillere som er medlemmer i annen tennisklubb og som spiller med et medlem fra ATK. Gjestespillerne henger sitt medlemskort fra sin klubb, sammen med medlemskortet fra ATK og trenger derfor ikke betale. Dersom gjestespillerne ikke har medlemskort fra sin klubb, MÅ noe form av bevis for betalt medlemskontigent innevarende år, henges opp sammen med medlemskortet fra spilleren fra ATK.

2. Strøtime
Hvis medlemmer spiller med en som ikke er medlem av Asker TK eller annen klubb, betaler den som ikke er medlem, halvparten av banen, altså kr. 100,-. Forøvrig gjelder bestemmelser om betaling av strøtimer, se eget oppslag.

3. Arrangement og reservering av baner
Kun styret og trenere/lagkapteiner kan reservere baner til instruksjon, lagkamper, turneringer, trening av representasjonsspillere eller til andre formål.
Førsterett finnes ikke. Alle kan altså bruke alle banene, uansett alder og nivå. Tennisskolen spiller vanligvis på bane 6-9 mellom kl 15-20 i de ukene hvor det er skole. Sommerleir spilles fra kl 9-15 de 2 første ukene i sommerferien og den siste uken i sommerferien og bruker bane 4-9 under de 3 ukene og de tidspunktene.

4. Spilletid og ledige baner
Normal spilletid er 1 time. De som venter på bane skal be om å få den banen det har vært spilt lengst på. Man kan ikke be om å overta spesielle baner dersom andre baner er ledige. Dersom det er mange som venter på å få spille, skal det fortrinnsvis spilles double. Alle skal bidra til at avviklingen av spillingen kan skje på en effektiv og smidig måte.

5. Banekvaliten
Vann banen før du begynner, hvis den er tørr! Etter spilling skal banene feies, og hvis nødvendig vannes. Ikke spill på våte baner.

6. Klubbhustavlen
Medlemskort eller utfylt strøtimekort skal henge på klubbhustavlen under spill, hvis ikke kan en miste retten til videre spill på bane og man kan bli kastet ut!

7. Utstyr
Spilling på banene skal skje med tennissko. (Ikke fotball eller joggesko!). Det skal brukes tennis/treningsantrekk på banene.

8. God oppførsel
Alle medlemmer må vise god oppførsel på klubbens område. Usportslig opptreden kan medføre bortvisning. Medlemmer må hjelpe til med å verne anlegget og holde det i god stand.

Hilsen Styret i Asker TK
6/6-2013

Pay and Play

Spill på landest beste grusbaner!
• Betal kr 200,- per bane og spill i 1 time
• Registrer og betal i postkassen inne i gangen innen du begynner å spille
• Heng betalingsslippen opp på spilletavlen for den banen du bruker
• Husk tennissko! Joggesko er IKKE lov og ødelegger banene!
________________________________________
Play on the best clay courts in Norway!
• Court rental is NOK 200,- per 1 hour
• Drop off your registration form and payment in the drop-off box inside the hall before playing
• Place your payment receipt on the Sign-up board for the court you are using
• Remember to use tennis shoes. Running shoes are not allowed, they destroy the courts!